KZ Mielec logo

Biblia Symbol Korona cierniowa Krzyż Ludzie

Wizja

BLISCY BOGA, BLISCY SOBIE, BLISCY INNYM

Wszystkie działania Zboru mają na celu przybliżać do Boga i budować wspólnotę ludzi wierzących, wychodzących z miłością do tych, którzy potrzebują nadziei.

2 List do Koryntian 5,18: "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania"


Misja

WZROST, WSPÓLNOTA, WPŁYW

Rozwijać relację z Bogiem poprzez nauczanie i doświadczanie
1 list Jana 3,2: "Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest."

Budować relacje pomiędzy sobą poprzez miłość i zaufanie
List do Kolosan 3,11: "W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich"

Nieść nadzieję poprzez udanie się tam gdzie jej brakuje
2 List do Koryntian 5,20: "Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem."